Cursuri

 

Limbile străine predate la Centrul Ariel sunt engleză (atât engleză generală, cât şi engleză juridică şi de afaceri, cursuri de pregătire pentru testele Cambridge), franceză, spaniolă, portugheză, italiană, germană, suedeză, neerlandeză (olandeză), rusă (sârbă, croată, cehă, bulgară – la cerere), chineză, japoneză, turcă, arabă, neogreacă, română pentru străini, ebraică biblică şi modernă.

Cursurile au loc fie la sediul firmei/instituţiei dumneavoastră, fie la sediul nostru: Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (Str. Pitar Moş, Nr. 7 – 13,  în spatele Cinematografului Scala).

Structura cursurilor diferă în funcţie de limba străină predată, iar durata unui curs complet (de la începători până la avansaţi) este de aproximativ doi ani. Pentru predare, folosim materiale moderne ale celor mai prestigioase edituri străine (Macmillan Heinemann, Cambridge University Press, Oxford University Press, Hueber, Hachette, Alma, SGEL, Intertaal etc.), incluzând mijloace audio şi video. Structura tuturor cursurilor de limbi străine cuprinde un număr variabil de module, cu o durată între 32 si 50 de ore, ce se desfăşoară în ritm de 2 şedinţe a câte 2 ore pe săptămână, în intervalul 18:00 – 20:00 sau 18:30 – 20:30 (pentru cursurile care se desfăşoară la sediile firmelor, orarul poate varia). O şedinţă are 120 de minute, cu o pauză de 5-10 minute la mijloc. Orarul şi alte detalii administrative se vor discuta la o primă întâlnire (întâlnirea organizatorică) cu profesorul şi cu ceilalţi cursanţi.

La finalul unui modul, cursanţii primesc un certificat de participare în care se precizează tipul şi durata cursului, precum şi calificativul obţinut de cursant în urma evaluării profesorului. Certificatele sunt recunoscute de Universitatea din Bucureşti.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să verificaţi secţiunea site-ului nostru care corespunde cu limba străină ce vă interesează.

NivelDescriere
A1Poate să înţeleagă şi să utilizeze expresii cotidiene, folosite foarte frecvent, precum şi enunţuri simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete.
Poate să se prezinte şi să prezinte pe cineva, să formuleze şi să răspundă la întrebări referitoare la detalii personale, cum ar fi unde locuieşte, lucruri ce îi aparţin, persoane cunoscute etc.
Poate să comunice, într-un mod simplu, dacă interlocutorul vorbeşte rar, clar şi este cooperant.
A2Poate să înţeleagă fraze şi expresii utilizate frecvent în domenii cunoscute (informaţii elementare personale sau legate de familie, cumpărături, zone de interes, activitate profesională etc).
Poate să comunice pentru a rezolva probleme simple şi cotidiene, care nu presupun decât un schimb de informaţii simplu şi direct, referitor la subiecte cunoscute sau uzuale.
Poate să descrie, cu mijloace simple, aspecte din trecutul său şi din mediul său, precum şi chestiuni care au legătură cu nevoile sale imediate.
B1Poate să înţeleagă elementele esenţiale şi limbajul standard când se discută pe teme familiare legate de muncă, şcoală, petrecerea timpului liber.
Poate să facă faţă în majoritatea situaţiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba respectivă. Poate să se exprime simplu şi coerent pe teme familiare şi din propriile domenii de interes.
Poate să relateze experienţe, evenimente, dorinţe şi aspiraţii şi poate să expună, pe scurt, opinii sau să explice planurile sale.
B2Poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe, atât pe teme concrete cât şi abstracte, inclusiv subiecte tehnice când fac parte din propriul domeniu de activitate.
Poate să comunice cu vorbitori nativi cu un anumit grad de fluenţă şi spontaneitate, astfel încât conversaţia să nu presupună un efort pentru niciunul dintre interlocutori.
Poate să se exprime clar şi detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate să-şi expună opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.
C1Poate să înţeleagă o gamă largă de texte lungi şi complicate şi să sesizeze semnificaţiile implicite.
Poate să se exprime fluent şi spontan fără a fi nevoit, în mod evident, să-şi caute cuvintele.
Poate să utilizeze limba în mod eficient şi flexibil în viaţa socială, profesională sau academică.
Poate să se exprime pe teme de o anumită complexitate, într-un mod clar, structurat şi detaliat, demonstrând o utilizare corectă a mijloacelor de organizare, structurare şi coeziune a textului.
C2Poate să înţeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citeşte sau aude.
Poate să reconstituie fapte şi argumente din diverse surse, fie acestea scrise sau orale, rezumându-le în mod coerent.
Poate să se exprime spontan, foarte fluent şi cu precizie şi poate să distingă nuanţe de sens fine legate de situaţii complexe.

Profesori

Profesorii care predau la Centrul Ariel sunt formaţi în cadrul Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine, fiind cadre universitare sau doctoranzi. Aceştia folosesc o experienţă de predare dobândită atât în ţară, cât şi în străinătate, metode eficiente şi stimulante; în plus, fiind în permanenţă preocupaţi de aprofundarea cunoştinţelor şi de utilizarea celor mai recente şi performante metode de instruire, ei reprezintă garantul învăţământului de succes.