Limba ebraică

 

Cursul de limba ebraică biblică este structurat în 3 module, fiecare modul durează două luni și jumătate, cuprinzând 40 de ore de curs.

Cursul de limba ebraică modernă este structurat în 6 module, fiecare modul durează două luni și jumătate, cuprinzând 40 de ore de curs.

Ritmul de desfăşurare este de 2 şedinţe/săptămână a câte 2 ore, în intervalul 18:00 – 20:00 sau 18:30 – 20:30, iar zilele se stabilesc în funcţie de opţiunile majorităţii cursanţilor şi de programul profesorului.

Taxa pentru un modul de limba ebraică biblică/modernă este 780 RON şi se poate achita fie integral la înscriere, fie 400 RON la înscriere şi 380 RON în primele două săptămâni de la începerea cursului. Neachitarea celei de-a doua rate în acest termen atrage după sine imposibilitatea de a participa în continuare la cursuri.

 

Ebraică Biblică

MODUL NIVEL
DURATĂ PREȚOBIECTIVEMANUALE
1ÎNCEPĂTOR
40 ORE780 RON
[prima rată: 400 RON]
Noţiuni introductive: ebraica biblică şi limbile semitice; scurtă istorie a limbii ebraice;
Ortografie şi fonetică: alfabetul – scriere, pronunţie şi transliterare; consoane, vocale şi semi-vocale; semne speciale şi accente; textul masoretic şi massorah;
Morfologie: articolul hotărât, pronumele (personal, demonstrativ, interogativ, relativ), substantivul şi adjectivul (noţiuni generale), numeralul (noţiuni generale), verbul (noţiuni generale; paradigme de conjugare pentru shlemim: qal, nifal, piel, pual, hifil, hofal, hitpael; waw consecutiv);
Tehnici de traducere şi interpretare a textului biblic; aplicaţii.
Pachet de curs
- Weingreen, J., A Practical Grammar for Classical Hebrew, Oxford, 1939
- Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibelgesellschaft, Germany, 1997
- The Jerusalem Bible, Koren Publishers Jerusalem LTD, Jerusalem, 1997
2MEDIU
40 ORE780 RON
[prima rată: 400 RON]
Verbele defective; verbe neregulate;
Substantivul: formare, tipologii, modele etimologice; sufixe şi prefixe; dualul; substantive defective; substantive neregulate;
Traducere şi exegeză; aplicaţii.
Pachet de curs
- Weingreen, J., A Practical Grammar for Classical Hebrew, Oxford, 1939
- Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibelgesellschaft, Germany, 1997
- The Jerusalem Bible, Koren Publishers Jerusalem LTD, Jerusalem, 1997
3AVANSAT
40 ORE780 RON
[prima rată: 400 RON]
Adverbul, prepoziţia, conjuncţia, interjecţia
Sintaxă: construcţii nominale; construcţii verbale; paralelism poetic; negaţia; coordonare şi subordonare;
Semnele de cantilaţie şi semnificaţia lor gramaticală;
Concordanţă biblică; traducere şi exegeză; aplicaţii.
Pachet de curs
- Weingreen, J., A Practical Grammar for Classical Hebrew, Oxford, 1939
- Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibelgesellschaft, Germany, 1997
- The Jerusalem Bible, Koren Publishers Jerusalem LTD, Jerusalem, 1997

Ebraică Modernă

MODUL NIVEL
DURATĂ PREȚOBIECTIVEMANUALE
1ÎNCEPĂTOR
[rama alef]
40 ORE780 RON
[prima rată: 400 RON]
Recunoaşterea structurilor fundamentale şi a formelor elementare ale limbii ebraice moderne;
Însuşirea vocabularului de bază pentru conversaţii de zi cu zi (aprox. 1000 de cuvinte), scris şi citit la nivel elementar.
- עברית מן ההתחלה– manual cu CD, Academon – Universitatea Ebraică din Ierusalim (www.academon.co.il)
- Casete şi CD-uri (dialoguri, muzică, povestiri scurte)
- Computer software (http://overseas.huji.ac.il): “Aleph-Bet Click” şi “First Five Lessons in the Ulpan” -
שער למתחיל – ziar săptămânal, în ebraică, editat pentru începători
2ELEMENTAR
[rama beit]
40 ORE780 RON
[prima rată: 400 RON]
Consolidarea şi dezvoltarea cunoştinţelor dobândite la nivelul începător, pe registrul vocabularului şi al structurilor gramaticale;
Familiarizarea, până la sfârşitul acestui modul, cu structurile de bază ale limbii ebraice moderne.
עברית מן ההתחלה(manual cu CD) şiללמוד עברית ברמה ב' , דיבורים דיבורים, Academon – Universitatea Ebraică din Ierusalim (www.academon.co.il)
- Casete şi CD-uri (dialoguri, muzică, povestiri scurte)
- Computer software (http://overseas.huji.ac.il): “Aleph-Bet Click” şi “First Five Lessons in the Ulpan”
שער למתחיל – ziar săptămânal, în ebraică, editat pentru începători
- Cărţi pentru începători (ex., seria גשר - Rothberg School Library)
3PRE-MEDIU
[rama gimel]
40 ORE780 RON
[prima rată: 400 RON]
Nivel de trecere de la ebraică elementară la ebraică medie prin familiarizarea cu vocabularul curent şi prin completarea şi aprofundarea cunoştinţelor privind structurile gramaticale ale limbii;
După parcurgerea acestui modul, cursantul atinge nivelul cerut în Israel pentru a urma studiile în limba ebraică la Universitate.
קריאת ביניים sau אגדה של שפהşi ללמוד עברית ברמה גימל, Academon – Universitatea Ebraică din Ierusalim (www.academon.co.il)
- Casete şi CD-uri (dialoguri, muzică, povestiri scurte)
- Programe radio (ştiri, emisiuni pentru copii)
- Computer software (http://overseas.huji.ac.il)
- Periodice în ebraică (ziare, reviste)
- Cărţi (poezie, proză scurtă)
4MEDIU
[rama dalet]
40 ORE780 RON
[prima rată: 400 RON]
Practica limbii intensiv (scris, citit, vorbit);
Parcurgerea unor texte cu dificultate sporită (presă, literatură), ascultarea unor programe radio şi TV, vizionare de film;
Îmbogăţirea substanţială a vocabularului şi completarea cunoştinţelor gramaticale prin aprofundarea structurilor sintactice.
עברית בדלת אמות sau דלת לדלת, Academon – Universitatea Ebraică din Ierusalim (www.academon.co.il)
- Casete şi CD-uri (muzică, film artistic şi/sau documentar)
- Programe radio şi TV (ştiri, emisiuni, filme)
- Computer software (http://overseas.huji.ac.il)
- Periodice în ebraică (ziare, reviste)
- Cărţi (literatură, istorie, artă)
5POST-MEDIU
[rama hei]
40 ORE780 RON
[prima rată: 400 RON]
Dezvoltarea abilităţilor de exprimare şi înţelegere (scris, citit, vorbit) în diferite registre ale limbii; familiarizarea cu limbaje specializate, stiluri ale limbii, domenii de activitate sau cercetare;
Îmbogăţirea substanţială a vocabularului şi exersarea/ aplicarea cunoştinţelor gramaticale dobândite; aprofundarea structurilor gramaticale, cu accent pe formele neregulate şi excepţii;
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală şi redactare.
קדימה ה"א sau עברית בה"א הידיעה, כמו כלים שלובים, Academon – Universitatea Ebraică din Ierusalim (www.academon.co.il)
- Casete şi CD-uri (muzică, film artistic şi/sau documentar)
- Programe radio şi TV (ştiri, emisiuni, filme)
- Computer software (http://overseas.huji.ac.il)
- Periodice în ebraică (ziare, reviste)
- Cărţi (literatură, istorie, artă)
6AVANSAT
[rama vav]
40 ORE780 RON
[prima rată: 400 RON]
Atingerea nivelului de vorbitor fluent în ebraica modernă prin însuşirea complexă şi la cel mai înalt nivel a abilităţilor de comunicare, exprimare şi înţelegere (scris, citit, vorbit);
Îmbogăţirea şi nuanţarea vocabularului în toate registrele limbii, familiarizarea deplină cu toate structurile limbii şi utilizarea lor cu naturaleţe, parcurgerea unor texte ştiinţifice şi academice cu un înalt grad de dificultate; dobândirea abilităţilor de comunicare şi redactare în registre specializate.
עברית תמיד sau קובץ להבנת הנקרא והעשרה, Academon – Universitatea Ebraică din Ierusalim (www.academon.co.il)
- Casete şi CD-uri (muzică, film artistic şi/sau documentar)
- Programe radio şi TV (ştiri, emisiuni, filme)
- Computer software (http://overseas.huji.ac.il)
- Periodice în ebraică (ziare, reviste)
- Cărţi (indiferent de domeniu)